Menu

Coronaregler i Kastrup Boldklub

Corona, forsamlingsforbud og restriktioner (Fra DBU)

Pr. 22. marts 2021 skal I være særligt opmærksomme på følgende forhold:

Forsamlingsloftet på 50 personer gælder både for træning og kamp. I de 50 personer tæller trænere, dommere og udskiftere også med.

Tilskuere er ikke tilladt til hverken træning, kampe eller stævner. Muligheden for at være op til 50 personer til stede gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere mv. Det gælder dermed ikke tilskuere.

Forsamlingsloftet på 50 personer gælder for alle aldersgrupper.

Forsamlingsloftet på 50 personer gælder kun for den organiserede foreningsidræt.

Ved træning må en træner ikke stå for træningen af mere end én træningsgruppe ad gangen. Træneren tæller med i de 50 personer, som en gruppe må bestå af.

Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for personer, der er til stede i kraft af et arbejdsforhold (læs uddybning af dette i FAQ via linket ovenfor). Dette gælder kun ansatte, der har en kontrakt og får en månedlig løn samt kan fremvise en lønseddel. Dette gælder ikke personer, der kun oppebærer godtgørelse. Derfor er denne undtagelse fx ikke gældende for breddedommere, de fleste breddetrænere mv.

Al indendørs idræt og foreningsaktivitet skal holdes lukket.

Der opfordres til omklædning hjemme. Omklædningsrum, toiletter og opbevaringsskure kan holdes åbne for kortvarig brug, men ikke for anden ophold (vær også opmærksom på arealkravet om 7,5 kvadratmeter pr. person disse steder). Hurtig omklædning er tilladt under hensyntagen til kvadratmeterkravet. At tage bad i omklædningsrum er ikke tilladt.

Klubhuse skal fortsat holdes lukket.

Professionel fodbold er fortsat undtaget forsamlingsforbuddet.

 

Links til Coronaregler og relevante artikler: 

https://www.dbukoebenhavn.dk/klubben/klubserivce/fodboldens-corona-regler/

https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/dgi-genaabningsplan-er-vigtig-for-idraetsforeningerne-og-for-danskernes-sundhed-og-trivsel

 

Guidelines for afvikling af træning (hentet fra DBU) 

Før træning

 • Der vælges et sæt af bolde og kegler, som kun bruges af den enkelte gruppe under
  træningen.
 • Når spillerne ankommer, skal de gå direkte hen i den zone på anlægget, hvor de
  hører til.

Under træning

 • Træningen skal tilrettelægges således, at antallet af personer i en træningsgruppe/ til en træning holder sig under det gældende forsamlingsloft. I en gruppe tæller alle personer inkl. trænere og hjælpetrænere/assistenter. Hver gruppe skal være tildelt
  egen zone og opholde sig heri under hele træningen.
 • Det er ikke tilladt at have tilskuere ved hverken træning eller kamp. Tilskuere er heller ikke tilladt, selvom man samlet set ikke er mere end 50 forsamlet. Muligheden for at være op til 50 personer til stede gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere mv. Det gælder dermed ikke tilskuere.
 • Grundet forsamlingsforbuddet må der ikke skiftes ud mellem grupper under træning, og grupper skal holdes separate, da der ellers er risiko for at samles for mange personer.
 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe. Denne tæller med i forhold til forsamlingsloft.
 • Én træner må ikke have ansvaret for flere forskellige træningsgrupper.
 • Sammen med børn og unge må der deltage de nødvendige voksne for at afvikle aktiviteten forsvarligt. Disse voksne tæller dog med under det gældende forsamlingsforbud.
 • Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt under træning.
 • Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt under træning med undtagelse af målmanden, der skal bruge egne handsker, som skal være vasket af før træning.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt. Det anbefales også, at man så vidt muligt følger myndighedernes afstandsanbefaling.
 • Undgå high fives, krammere og kampråb tæt på hinanden af hensyn til
  smittespredning.Opdateret den 22. marts 2021 (version 19) 5

Efter træning

 • Alle grupper forlader anlægget umiddelbart efter træningen er slut.
 • Grupperne må ikke blande sig med hinanden.