Menu

Holdleder U15-U19

Rollen som holdleder for årgang U15-U19:


Forældrekommunikation:

 • Ansvarlig for oprettelse & kommunikation vedr. medlemskab i
 • Oprette spilleren på Holdsport eller evt.
 • Udsendelse af velkomstbrev vedlagt årgangs/klubværdier, herunder relevante praktiske forældrespørgsmål.
 • Omdrejningspunkt og koordinator for forældre (kontaktforældre) ift. forældrevante aktiviteter, sociale arrangementer (fx indkaldelse af forældremøder), samt delegering af opgaver til forældrene.
 • Ansvarlig for udsendelse af information til forældre omkring generelle klub/årgangsnyheder. Der samarbejdes med trænerne om, hvilke informationer der skal sendes ud (f.eks. om turneringsdeltagelse og træningslejr).


Holdet på årgangen:
 

 • Ansvarlig for oprettelse af sociale arrangementer på holdsport (Oprettelse af kampe, træningsdage, træningskampe og stævner er trænerens opgave).
 • Kan fungere som kontaktperson ift. turnerings- og stævnedeltagelse. Dog skal trænerne altid informeres, inden der tages en beslutning om f.eks. en træningskamp eller et stævne.
 • Ansvarlig for årgangens kasse/økonomi, og løbende betalinger, samt redegørelse for status på økonomi ved sæsonafslutning.
 • Koordinering af spillertøj/numre i samarbejde med træneren.
 • Finde sponsorer i samarbejde med trænerne på årgangen og klubbens 


Trænere og klub:
 

 • Mødedeltagelse med trænere ved tilrettelæggelse af sæsonplanlægning, herunder stævner, samt evt. løbende ad hoc møder, ift. årgangens
 • Give input til agenda punkter til forældremøder.
 • Deltagelse ved holdledermøder.
 • Fungerer som kontaktperson til forældrene, når der arrangeres sociale events / stævner i klubben.
 • I øvrigt understøtte og bidrage til årgangens