Menu

Generalforsamling 2019

image
Bestyrelsen
10. februar 2019 kl. 08:26
Hermed indkaldes til generalforsamling i KASTRUP BOLDKLUB,mandag d. 25. februar 2019 klokken 19.00 i Klubhuset på Røllikevej 5

Generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i KASTRUP BOLDKLUB

Mandag d. 25. februar 2019 klokken 19.00 i Klubhuset på Røllikevej 5 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
 5. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår kontingentstigning pr. 1/1-2020. Se forklaring i teksten under dagsordenen.
 1. Valg af næstformand (Anders Nannerup, genopstiller ikke)
 2. Valg af kasser. (Claus Jensen genopstiller)
 3. Valg af bestyrelsen. På valg er følgende: John Juul (genopstiller) Tonny Juul (genopstiller)
 1. Valg af revisor
 2. Øvrige valg
 3. Eventuelt

2018 regnskabet ligger til gennemsyn på kontoret fra mandag 18/2-2019. Hvis kontoret ikke er åbent, kan regnskabet gennemses efter aftale med Claus Jensen – tlf. 22193990 eller ses på hjemmesiden. 

Se regnskab 2018 HER

Se budget 2019 HER

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest lørdag 16. februar – sendes til formand@kastrupboldklub.dk.

Vedtægter kan læses på www.kastrupboldklub.dk

Den endelige dagsorden offentliggøres på hjemmesiden fra 8 dage før generalforsamlingen.

Under pkt. 5 foreslår bestyrelsen en kontingentstigning pr. 1/1-2020. Begrundelse:

Se foreslået kontingentstigning HER

Tårnby kommune har besluttet at ændre i tilskudsordningen pr. 1/1-2020. For Kastrup Boldklub, betyder det en mindre indtægt i regnskabet på omkring 140.000 hvert år. Samtidig har Tårnby kommune også ændret i forpagtnings-reglerne, ved selv at varetage dette, hvilket allerede fra 1/1-2019 giver Kastrup boldklub en mindre indtægt på 65.000 hvert år. Det er et minus på over 200.000, - hvert år, som bestyrelsen naturligt er nødt til at forholde sig til.

For deltagere i generalforsamlingen byder Kastrup Boldklub på stegt flæsk m/persillesovs fra 18.00-18.45

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kastrup Boldklub