Kastrup Boldklub / Nyhedsarkiv / Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Udgivet den: 20. november 2017 - 13:53

KB-logo-320px.jpgBestyrelsen ved Tonny Juul har haft et møde med Hedeland Danmark omkring det meget generende buskads ved volden der løber langs vores græs baner på Røllikevej. Det er lykkedes, at indgå en aftale hvor bevoksningen bliver beskåret og flere steder helt fjernet. Arbejdet går i gang i uge 47 og fortsætter frem til og med uge 50. Til April bliver der sået græs, så vi får fra 2 til 6 meter ekstra areal ud mod volden. Det er et længe ønske som endelig går i opfyldelse.

Bestyrelsen har deltaget ved valgmøder og andre møder med kommunes politikkere omkring en kunstbane på Røllikevej. Efter valget vil vi fortsætte snakken med det nye byråd og udvalg om etablering af en kunstbane som vil kunne løse rigtig mange udfordringer og problemstillinger for Kastrup Boldklub. I starten af december bliver vinduerne udskiftet i klubhuset. Det får nogle konsekvenser for åbningstiderne i cafeen, som nok skal blive meldt ud på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen