Menu

Coronaregler i Kastrup Boldklub

 

FODBOLDENS CORONA-REGLER:

GÆLDENDE RETNINGSLINJER FRA DEN 21. MAJ 2021 (DBU og Tårnby Kommune)

 

Regler er opdateret i forhold til myndighederne udmelding gældende fra 21. maj samt DBU København og Tårnby kommune.

 

Hvilke regler gælder for klubhuse, møder og generalforsamlinger?

Klubhuslokaler, hvor der foregår salg af mad og drikke er underlagt restaurationsbranchens retningslinjer. De må nu holde åbent for salg og servering på stedet, hvis Erhvervsministeriets retningslinjer for restaurationsbranchen følges nøje.

Gæster skal bære mundbind, når de står op indenfor. Vær opmærksomme på at skilte med dette, hvis jeres cafeteria er åbent.

Hvis der laves udendørsservering, skal dette foregå i forbindelse med klubhuset og inden for et afgrænset område. Det er ikke tilladt at lave et serveringsområde ved banerne på baneanlægget fx i forbindelse med en mobil serveringsvogn (der må altså ikke laves såkaldt satellitserveringssteder rundt på anlægget).

Ellers er mødelokaler, klubhuse mv. fortsat lukkede. Tårnby Kommune afventer myndighedernes udmelding omkring evt. mulighed for afvikling af generalforsamlinger indendørs.

 

Tilskuerregler: Et begrænset antal tilskuere er muligt

Det generelle udendørs forsamlingsloft er pr. 21. maj 2021 hævet til maks. 100 personer. Det betyder, at det nu er muligt at forsamles op til 100 personer i forbindelse med en udendørs fodboldkamp, stævne eller træning. Det betyder, at der kan være mulighed for et begrænset antal tilskuere.

Et helt konkret eksempel kunne være, at hvis der er 33 aktive personer i en kamp (22 spillere på banen, 6 udskiftere, 2 trænere, 3 dommere, så må der være 67 tilskuere. Arrangørklubbens bestyrelse, trænere, holdledere og ansatte er ansvarlig for arrangementer, der afvikles, på deres anlæg.

De ansvarlige for overholdelse af gældende restriktionerne i KBK er årgangen selv. Bestyrelsen i Kastrup Boldklub kan ikke være til stede hele tiden, og vi har ikke frivillige til at styre om de gældende regler overholdes. Hjælp derfor hinanden med at overholde reglerne. 

Den enkelte bane skal være afgrænset ved afspærring fx med kegler, toppe eller lignende, så Politiet ikke er i tvivl, hvis de skulle komme forbi.

Vi får vagten til sætte snor op mellem banerne i weekenderne (lørdag formiddag til søndag eftermiddag), hvor der er kampe. I hverdagen skal I sørge for at være samlet indenfor de afmærkede baner og undgå at forsamlingsforbuddet overstiger 100 personer:)  

 

Tårnby Kommunes regler for omklædningsrum, toiletter og bad

Tilgængelige toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure og lignende er åbne med henblik på kortvarigt ophold. Eks. Det er ok med hurtig omklædning, men I bedes tage bad hjemme. 

Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person. (Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.).

 

Links til Coronaregler og relevante artikler: 

https://www.dbukoebenhavn.dk/klubben/klubserivce/fodboldens-corona-regler/

https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/dgi-genaabningsplan-er-vigtig-for-idraetsforeningerne-og-for-danskernes-sundhed-og-trivsel

 

Guidelines for afvikling af træning (hentet fra DBU) 

Før træning

 • Der vælges et sæt af bolde og kegler, som kun bruges af den enkelte gruppe under
  træningen.
 • Når spillerne ankommer, skal de gå direkte hen i den zone på anlægget, hvor de
  hører til.

Under træning

 • Træningen skal tilrettelægges således, at antallet af personer i en træningsgruppe/ til en træning holder sig under det gældende forsamlingsloft. I en gruppe tæller alle personer inkl. trænere og hjælpetrænere/assistenter. Hver gruppe skal være tildelt
  egen zone og opholde sig heri under hele træningen.
 • Det er ikke tilladt at have tilskuere ved hverken træning eller kamp. Tilskuere er heller ikke tilladt, selvom man samlet set ikke er mere end 50 forsamlet. Muligheden for at være op til 50 personer til stede gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere mv. Det gælder dermed ikke tilskuere.
 • Grundet forsamlingsforbuddet må der ikke skiftes ud mellem grupper under træning, og grupper skal holdes separate, da der ellers er risiko for at samles for mange personer.
 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe. Denne tæller med i forhold til forsamlingsloft.
 • Én træner må ikke have ansvaret for flere forskellige træningsgrupper.
 • Sammen med børn og unge må der deltage de nødvendige voksne for at afvikle aktiviteten forsvarligt. Disse voksne tæller dog med under det gældende forsamlingsforbud.
 • Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt under træning.
 • Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt under træning med undtagelse af målmanden, der skal bruge egne handsker, som skal være vasket af før træning.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt. Det anbefales også, at man så vidt muligt følger myndighedernes afstandsanbefaling.
 • Undgå high fives, krammere og kampråb tæt på hinanden af hensyn til
  Opdateret den 22. marts 2021 (version 19) 5

Efter træning

 • Alle grupper forlader anlægget umiddelbart efter træningen er slut.
 • Grupperne må ikke blande sig med hinanden.