Menu

Indkaldelse til Generalforsamling i Kastrup Boldklub

image
/ Bestyrelsen i Kastrup Boldklub
21. februar 2021 kl. 12:25
D. 9. marts afholdes Generalforsamling, medmindre forsamlingsforbuddet er under 50

Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag d. 9. marts

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Kastrup Boldklub, tirsdag 9. marts 2021 klokken 19.00 i klubhuset på Røllikevej 5.

 

Med forbehold for Covid-19 situationen, vil generalforsamlingen blive udskudt, hvis forsamlingsforbuddet er under 50 personer.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
 5. Indkomne forslag
  • 5.1. Bestyrelsen
  • 5.2. Indkommende
 6. Valg til bestyrelse
  • 6.1. Valg af næstformand (Dennis Lundgreen, genopstiller ikke)
  • 6.2.Valg af kasser. (Claus Jensen)
  • 6.3.Bestyrelsesmedlem (Thomas Jul, genopstiller)
 7. Valg af revisor
 8. Øvrige valg
 9. Eventuelt

 

Den endelige dagsorden offentliggøres på hjemmesiden fra 8 dage før generalforsamlingen.

Vedtægter kan læses på www.kastrupboldklub.dk

 

Pkt. 2) Formandens beretning

Formandens beretning vil være tilgængelig på hjemmesiden senest d. 28. februar

 

Pkt. 3) Regnskab for 2020

Regnskabet kan gennemses efter aftale med Claus Jensen – tlf. 22193990

 

Pkt. 5) Indkommende forslag

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest lørdag 28. februar – sendes til formand@kastrupboldklub.dk.

 

Pkt. 5.1) Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stiller ingen forslag.

 

Pkt. 5.2) Indkommende forslag fra medlemmer

 

For deltagere i generalforsamlingen byder Kastrup Boldklub på mad fra 18.00-18.45

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen Kastrup Boldklub