Menu

Generalforsamling 2022

 

Indkaldelse til Generalforsamling onsdag d. 9. marts

Hermed indkaldes til generalforsamling i Kastrup Boldklub, onsdag 9. marts 2022 klokken 19.00 i klubhuset på Røllikevej 5.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
 5. Indkomne forslag
  • Bestyrelsen
  • Indkommende
 6. Valg til bestyrelse
  • Valg af Formand (Thomas Hjerrild, genopstiller)
  • Bestyrelsesmedlem (Jacob Simonsen, genopstiller)
  • Bestyrelsesmedlem (John Kenneth, genopstiller)
  • Nyt bestyrelsesmedlem (Allan-Ivan, ønsker at træde ind i bestyrelsen)
 7. Valg af revisor
 8. Øvrige valg
 9. Eventuelt

 

Den endelige dagsorden offentliggøres på hjemmesiden fra 8 dage før generalforsamlingen.

Link til gældende vedtægter af 5. marts 2015

 

Pkt. 2) Formandens beretning
Link til Formandens beretning

Pkt. 3) Regnskab for 2021
Link til regnskabet 2021

Pkt. 5) Indkommende forslag
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest lørdag 28. februar – sendes til formand@kastrupboldklub.dk.

Pkt. 5.1) Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen stiller ingen forslag.

Pkt. 5.2) Indkommende forslag fra medlemmer

Pkt. 6) Valg til bestyrelse
Hermed opfordring til alle om at melde et kandidatur til bestyrelsen, med ønske om tage del i udviklingen af Kastrup boldklub.

 

For deltagere i generalforsamlingen byder Kastrup Boldklub på mad fra 18.00-18.45

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Kastrup Boldklub